Cách chuyển quyền chủ trì trên Google Meet cho người khác

by X Công Nghệ

Quyền chủ trì (hay host) của một cuộc họp trên Google Meet được xác định là người đã khởi tạo cuộc họp đó. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chuyển quyền chủ trì trên Google Meet cho người khác thì bài viết này sẽ hướng dẫn bạn. Điều này sẽ hữu ích nếu bạn đã tạo cuộc họp nhưng lại không thể tham gia vì một lý do đột xuất, và bạn buộc phải chuyển quyền chủ trì cho một thành viên khác điều hành cuộc họp thay bạn.

Hiện tại, thao tác này chỉ có thể thực hiện bằng máy tính Windows hoặc Mac, và chưa thể thực hiện trên điện thoại.

1. Cách chuyển quyền chủ trì trên Google Meet?

Người khởi tạo cuộc họp trên Google Meet thường có nhiều quyền điều khiển hơn những người tham gia khác, họ có thể chặn tính năng chia sẻ màn hình, chat, hoặc xóa thành viên khỏi cuộc họp. Để có thể đổi người chủ trì trên Google Meet, bạn phải thực hiện trước khi cuộc họp diễn ra, và cuộc họp phải được lên lịch bằng ứng dụng Google Calendar. Nếu không thỏa mãn 2 điều kiện này thì bạn sẽ không đổi được người chủ trì.

Các bước thực hiện:

 • Mở Google Calendar và nhấn vào cuộc họp trong lịch mà bạn đã thiết lập từ trước. Nếu bạn chưa thiết lập lịch cuộc họp Google Meet trên Google Calendar thì hãy chọn ngày và giờ bạn muốn, và nhấn Tạo => Sự Kiện để thiết lập lịch cho cuộc họp Google Meet.
 • Sau khi đã bật cửa sổ sự kiện đã thiết lập, nhấn vào dấu 3 chấm ở góc phải phía trên cùng.

 • Chọn Thay đổi chủ sở hữu (Change owner)

 • Sau đó, bạn nhập tên của người bạn muốn chuyển quyền chủ trì cuộc họp. Google sẽ tự động gợi ý nếu người đó có trong danh bạ của bạn, nếu không thì bạn cần nhập tên đầy đủ hoặc địa chỉ email của họ.

 • Nhấn vào tên của họ trong trường thông tin Chủ sở hữu mới sau đó nhấn nút Thay đổi chủ sở hữu.

 • Quyền chủ trì cuộc họp sẽ được thay đổi khi người đó nhấn vào link xác nhận đồng ý được gửi đến Gmail của họ.

2. Lý do khiến bạn không thể chuyển quyền chủ trì trên Google Meet

Nếu bạn không thể thực hiện thao tác chuyển quyền chủ trì trên Google Meet thì có thể do bạn đang dùng điện thoại hoặc quyền tài khoản Google của bạn không cho phép làm điều đó.

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Gmail cá nhân bình thường, thì bạn chỉ có thể chuyển quyền chủ trì Google Meet trên máy tính thông qua Google Calendar.

Tuy nhiên nếu bạn sử dụng tài khoản trả phí Google Workspace thì bạn có thể dễ dàng thao tác với công cụ quản lý người chủ trì trên cả máy tính và điện thoại. Và bạn có thể chỉ định 25 người đồng chủ trì trong một cuộc họp, nếu tài khoản của bạn thuộc một trong các gói sau đây: Business Standard, Business Plus, Essentials, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Gói tài khoản Google Giáo dục.

Do đó, nếu tài khoản Google của bạn là trả phí, hãy làm theo các bước sau đây để thêm quyền chủ trì cuộc họp cho người khác.

Thao tác trên máy tính:

 • Trong cuộc họp, nhấn vào nút Meeting Safety ở dưới cùng bên phải.
 • Nhấn vào Host Management
 • Quay trở lại màn hình cuộc họp chính và nhấn vào Show everyone ở dưới cùng bên phải.
 • Nhấn vào tab People và tìm tên của người tham gia.
 • Bên cạnh tên của họ, nhấn vào ba chấm dọc chọn Grant host controls (Cấp quyền chủ sở hữu)

Thao tác trên điện thoại iPhone hoặc Android:

 • Trong cuộc họp, hãy nhấn vào ba chấm dọc chọn Meeting Safety.
 • Nhấn vào Host Management
 • Nhấn vào tên cuộc họp ở trên cùng bên trái của màn hình.
 • Nhấn vào tab People và tìm tên của người tham gia.
 • Bên cạnh tên của họ, nhấn vào ba chấm dọc chọn Add as co-host (Thêm đồng sở hữu)

Xem Thêm