Cách thiết lập kết nối mã hóa để bảo mật FTP trên server cài aaPanel

by X Công Nghệ

aaPanel là một trong những hệ quản trị server Linux miễn phí tốt nhất hiện nay có hỗ trợ giao diện đồ họa. Để có thể thiết lập một kết nối mã hóa nhằm bảo mật dữ liệu truyền qua FTP và server sử dụng aaPanel, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện từng bước đơn giản.

Bước 1: Đăng nhập vào bảng quản trị server aaPanel.

Bước 2: Nhấn vào phần mềm PureFTP đã cài đặt trên server của bạn để tiến hành cấu hình.

Bước 3: Trong bảng hiện ra, nhấn vào phần Configuration.

Bước 4: Tìm đến phần cấu hình TLS và thay bằng giá trị 2 như hình dưới, để bắt buộc dùng kết nối mã hóa SSL/TLS khi kết nối FTP đến server. Sau đó nhấn nút Save để lưu lại.

Bước 5: Thay đổi thiết lập trên phần mềm FileZilla (hoặc các FTP Client khác) để có kết nối mã hóa, như hình dưới. Lưu ý cần chọn Require explicit FTP over TLS ở mục Encryption.

Vậy là xong, kết nối FTP của bạn đã được mã hóa. Khi kết nối thành công, trên tiêu đề của phần mềm FileZilla hiện ftpes://[email protected] như hình dưới là được.

Để tăng cường độ bảo mật hơn nữa, bạn có thể đổi cổng FTP thay vì cổng 21 mặc định bằng cách vào bảng quản trị của aaPanel Dashboard => FTP Manager chọn Change FTP Port.

Xem Thêm