ĐẾN TRANG MUA HÀNG

Bạn sẽ được tự động chuyển đến trang mua hàng 0 giây

Nếu hệ thống không tự động chuyển hướng, xin vui lòng nhấn vào đây.


Các phần mềm, ứng dụng, game dành cho điện thoại di động iPhone hoặc Android tải từ hệ thống của website X Công Nghệ đều hoàn toàn miễn phí và nguyên bản như tải về từ các cửa hàng ứng dụng của Google và Apple. Nếu phần mềm, ứng dụng hoặc game nào yêu cầu trả phí, X Công Nghệ sẽ chuyển bạn đến để mua trực tiếp tại các cửa hàng ứng dụng trên.


Đối với các phần mềm ứng dụng và game có tính năng mua gói tài khoản hoặc mua trang thiết bị bằng tiền, người dùng thực hiện giao dịch qua hệ thống của Google và Apple trên phần mềm ứng dụng hoặc game đó, X Công Nghệ không tham gia hoặc tác động vào quá trình thanh toán này.