Thế giới sắp đón “siêu trăng xanh” – trăng tròn lớn nhất và sáng nhất trong năm 2023

by Administrator

Trăng tròn lớn nhất và sáng nhất trong năm 2023 sẽ xuất hiện vào ngày 30 tháng 8. Nó được gọi là “siêu trăng xanh”, một cái tên khá lạ. Cái tên này bắt nguồn từ 3 hiện tượng trăng kết hợp với nhau.

Tên “siêu trăng xanh” không liên quan gì đến màu sắc thực sự của mặt trăng. Trên thực tế, nó sẽ có màu cam. Nó được gọi là “xanh” vì đây là lần trăng tròn thứ 2 trong tháng 8.

Có 2 loại trăng xanh. Loại thứ nhất là khi có 2 lần trăng tròn trong cùng 1 tháng, điều này xảy ra khoảng 2-3 năm một lần. Do trăng tròn đầu tiên của tháng 8 rơi vào ngày 1/8 năm 2023, nên trăng tròn thứ 2 vào ngày 30/8 được coi là trăng xanh. Lần trăng xanh loại này tiếp theo sẽ vào ngày 31/5/2026.

Loại trăng xanh thứ 2 được gọi là “trăng xanh theo mùa”, là trăng tròn lần thứ 3 trên tổng số 4 lần trăng tròn trong một mùa thiên văn. Điều này xảy ra do năm dương lịch có 365 ngày trong khi chu kỳ quỹ đạo của Mặt Trăng quanh Trái Đất là 29,5 ngày. Do đó, mỗi khoảng 2-3 năm sẽ có thêm một lần trăng tròn nữa trong năm, nâng tổng số lần trăng tròn lên 13 thay vì 12. Trăng xanh theo mùa tiếp theo sẽ xảy ra vào ngày 19/8/2024.

Siêu trăng là hiện tượng trăng tròn ở vị trí gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo hình elip của nó. Hàng tháng, Mặt Trăng sẽ đến gần Trái Đất nhất (điểm cận điểm) và xa Trái Đất nhất (điểm viễn điểm) trên quỹ đạo đó. Theo nhà thiên văn Fred Espenak, những trăng tròn nằm trong phạm vi 90% khoảng cách tính từ điểm cận điểm trong một tháng thì được gọi là siêu trăng.

Trăng tròn thứ 2 của tháng 8 năm 2023 là siêu trăng thứ 3 trong 4 siêu trăng của năm nay. Khoảng cách từ siêu trăng tháng 8 đến Trái Đất là 357.344 km, đây là siêu trăng lớn và sáng nhất năm 2023. Nó gần Trái Đất hơn 33 km so với siêu trăng tháng 1.

Siêu trăng kế tiếp là Trăng Thu Hoạch ngày 29/9. Đây cũng là siêu trăng cuối cùng của năm 2023.

Xem Thêm